Sąd

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7, 31 – 547 Kraków
NIP: 676-10-43-411
REGON: 000683660
Centrala: 12 619 50 00

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 8:30 do 14:30
w poniedziałki dyżur do godz. 18:00

RACHUNKI BANKOWE SĄDU:

Rachunek dochodów budżetowych:
30 1010 1270 0030 6922 3100 0000 – NBP O/O Kraków, ul. Basztowa 20
– opłaty sądowe, grzywny, wpisy, opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych,

Rachunek sum na zlecenie:
67 1010 1270 0030 6913 9800 0000 – NBP O/O Kraków, ul. Basztowa 20
– m.in. zaliczki na: biegłych sądowych, kuratorów i tłumaczy przysięgłych

Rachunki depozytów sądowych od 01-01-2015r.:
21 1130 1017 0021 1001 1990 0004 – Bank Gospodarstwa Krajowego /wpłaty w PLN/
91 1130 1017 0021 1001 1990 0005 – Bank Gospodarstwa Krajowego /wpłaty w USD/
75 1130 1017 0021 1001 1990 0002 – Bank Gospodarstwa Krajowego /wpłaty w EUR/
05 1130 1017 0021 1001 1990 0001 – Bank Gospodarstwa Krajowego /wpłaty w CHF/
48 1130 1017 0021 1001 1990 0003 – Bank Gospodarstwa Krajowego /wpłaty w GBP/
– wadia, zabezpieczenia, poręczenia majątkowe,

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej:
42 1130 1150 0012 1248 1920 0001 – BGK Oddział Kraków
– nawiązki zasądzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie.

Dokonując wpłaty na powyższe rachunki przelewem należy podać następujące dane:
– Imię i nazwisko wpłacającego,
– Nazwa Sądu i Wydziału,
– Dokładną sygnaturę sprawy.
Wpłaty można dokonywać również w kasie Sądu.

http://www.krakow-podgorze.sr.gov.pl/

Wzory i formularze pism sądowych: http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

Przeglądanie Ksiąg Wieczystych: http://ekw.ms.gov.pl