Kancelaria

Godziny pracy

Poniedziałek: 8:00 – 15:00
Wtorek: 8:00 – 17:00 (przyjęcia stron 9:00 – 12:00 i 14:00 – 17:00)
Środa: 8:00 – 15:00
Czwartek: 8:00 – 15:00
Piątek: 8:00 – 15:00

Kasa czynna w godzinach pracy

Komunikaty

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2017 Kancelaria będzie nieczynna.


Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 października 2015 r. do pobranych opłat za wykonane czynności egzekucyjne komornik zobowiązany jest doliczyć podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%. (Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2015 r., sygn.: PT1.050.1.2015.LJU.19 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15 czerwca 2015 r. poz. 41).