Kancelaria

Godziny pracy

Poniedziałek: 8:00 – 15:00
Wtorek: 8:00 – 17:00 (przyjęcia stron 9:00 – 12:00 i 14:00 – 17:00)
Środa: 8:00 – 15:00
Czwartek: 8:00 – 15:00
Piątek: 8:00 – 15:00

Z uwagi na prewencję dotyczącą epidemii koronawirusa SAARS-COV-2 rekomendowaną przez Prezesa Rady Ministrów z kancelarią należy się kontaktować aż do odwołania drogą mailową, telefonicznie bądź korespondencyjnie. Interesanci w kancelarii będą przyjmowani jedynie w sprawach pilnych i terminowych.  

UWAGA !

Komornik informuje, że wyznaczona na dzień 28 września 2020r. o godz. 14:00 w sali Nr D-23 Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7  licytacja nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 67, położony na I. piętrze budynku nr 37 przy ul. Lubostroń w Krakowie nie odbędzie się. Wierzyciel złożył wniosek o umorzenie postępowania. 

Kasa czynna w godzinach pracy

Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Roman Kwieciński

e-mail iod.krakow.032@komornik.pl

Komornik Sądowy Andrzej Drzymała informuje, że w obecnym półroczu zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.