Kancelaria

Godziny pracy

Poniedziałek: 8:00 – 15:00
Wtorek: 8:00 – 17:00 (przyjęcia stron 9:00 – 12:00 i 14:00 – 17:00)
Środa: 8:00 – 15:00
Czwartek: 8:00 – 15:00
Piątek: 8:00 – 15:00

Z uwagi na prewencję dotyczącą epidemii koronawirusa SAARS-COV-2 rekomendowaną przez Prezesa Rady Ministrów z kancelarią należy się kontaktować aż do odwołania drogą mailową, telefonicznie bądź korespondencyjnie. Interesanci w kancelarii będą przyjmowani jedynie w sprawach pilnych i terminowych.  Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy komornika w tytule podając imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę sprawy. 

 

Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Roman Kwieciński

e-mail iod.krakow.032@komornik.pl

Komornik Sądowy Andrzej Drzymała informuje, że w obecnym półroczu zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.