Kancelaria

UWAGA.

Z dniem 26 sierpnia 2022 r. Kancelarię po odwołanym komorniku Andrzeju Drzymale objął komornik sądowy Marek Gramza. Adres siedziby i dane kontaktowe kancelarii (telefon, e-mail) pozostały bez zmian, przy czym Kancelarię prowadzi obecnie:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Marek Gramza Kancelaria Komornicza Nr IV w Krakowie (www.komornikgramza.pl)